گروه فیدار

دمیده

راهنمای جامع قیر-بخش هشتم-قیرهای نیمه دمیده و دمیده

راهنمای جامع قیر-بخش هشتم-قیرهای نیمه دمیده و دمیده

قیرهای تولیدشده از بسیاری از منابع نفت خام به‌گونه‌ای است که برای دستیابی به درجه نفوذ مناسب جهت به‌کارگیری در ساخت روسازی‌ها به مقدار کمی اصلاح هوایی نیاز دارند. این نوع از قیرها را اصطلاحاً قیر نیمه دمیده یا اصلاح‌شده با هوا می‌نامند

Share
Share