گروه فیدار

تعریف قیر

راهنمای جامع قیر-بخش دوم تعریف قیر

راهنمای جامع قیر-بخش دوم تعریف قیر

واژه قیر استفاده‌شده در این کتاب برای توصیف قیر پالایشگاهی که یک فرآورده هیدروکربنی تولیدشده از طریق زدودن اجزاء سبک‌تر (مانند بنزین و نفت گاز) از نفت خام در طول فرآیند پالایش است، استفاده می‌شود.

Share
Share