گروه فیدار

تست نفوذپذیری و رفتار حرارتی قیر

تست نفوذپذیری و رفتار حرارتی قیر ۳۵/۵۰ و قیر اصلاح‌شده ۱۳/۴۰-بخش چهارم

تست نفوذپذیری و رفتار حرارتی قیر ۳۵/۵۰ و قیر اصلاح‌شده ۱۳/۴۰-بخش چهارم

برای فهم رفتار حساسیت دمایی قیر دست‌نخورده 35/50 و قیر اصلاح‌شده 13/40، باید دمای انتقال شیشه‌ای Tg برای این مواد موردمطالعه قرار گیرد. انتقال شیشه‌ای یک تغییر قابل‌برگشت در مواد بی‌شکل، از حالت ویسکوز و یا الاستیک مانند به حالت شیشه‌ای، خشن و نسبتاً ترد و شکننده و یا برعکس است. انتقال شیشه‌ای هنگامی رخ می‌دهد که مشخصه زمان حرکات مولکولی مسئول بازآرایی ساختاری به نسبت زمان‌بندی آزمایش، طولانی‌تر شود. زمان‌بندی برای آرامش ساختاری، به‌سرعت با کاهش دما، افزایش می‌یابد

Share
Share