گروه فیدار

اصلاح پلیمری قیر

پلیمر اصلاح‌کننده قیر، پیشرفت‌ها و چالش‌ها-بخش شانزدهم

پلیمر اصلاح‌کننده قیر، پیشرفت‌ها و چالش‌ها-بخش شانزدهم

پلیمر اصلاح‌کننده قیر، پیشرفت‌ها و چالش‌ها-بخش شانزدهم  نتیجه‌گیری و توصیه‌ها در مورد اصلاح پلیمری قیر این مقاله پیشرفت‌های به‌دست‌آمده و چالش‌های موجود در زمینه اصلاح پلیمری قیر را در طول 40 سال گذشته موردبررسی و بازبینی قرار داده است. در این مقاله به‌طور گسترده در مورد پیشرفت‌های فنی شامل به‌کارگیری…

Share
Share