گروه فیدار

چسبندگی قیر

بررسی چسبندگی قیر/سنگدانه با آزمون های کشش و ضربه

بررسی چسبندگی قیر/سنگدانه با آزمون های کشش و ضربه

آزمون ضربه در اصل دو آزمون پاندول ویالیت (Vialit) و صفحه ویالیت برای بررسی کیفیت چسبندگی قیر وجود دارد. هردو روش به‌آسانی برای پیش‌بینی رنج وسیعی از موقعیت‌های در محل انطباق پذیر هستند و بیشترین اهمیت را در موقعیت‌هایی دارند که سنگ‌دانه به‌طور مستقیم در تماس با فشار ترافیک است…

Share
آزمون های مکانیکی اندازه گیری چسبندگی قیر/سنگ دانه در آسفالت

آزمون های مکانیکی اندازه گیری چسبندگی قیر/سنگ دانه در آسفالت

آزمون‌های مکانیکی غوطه‌وری شامل اندازه‌گیری تغییر در یک خاصیت مکانیکی آسفالت فشرده‌شده بعد از غوطه‌وری در آب است؛ بنابراین، نسبت خاصیت بعد از غوطه‌وری تقسیم‌بر خاصیت اولیه یک اندازه غیرمستقیم از جدا شدن است و معمولاً برحسب درصد بیان می‌شود. انواع مختلف خواص مکانیکی را می‌توان اندازه گرفت، مانند استحکام…

Share
فاکتورهای اساسی تأثیرگذار بر چسبندگی قیر/سنگ‌دانه

فاکتورهای اساسی تأثیرگذار بر چسبندگی قیر/سنگ‌دانه

فاکتورهای اساسی تأثیرگذار بر چسبندگی قیر/سنگ‌دانه اولین نقش قیر این است که به‌عنوان یک چسبنده عمل می‌کند و لازم است سنگ‌دانه‌ها را به یکدیگر متصل یا پیوندی بین آن‌ها و یک سطح ایجاد کند. اگرچه بروز شکست زودرس که به چسبندگی نسبت داده می‌شود تقریباً نادر است ولی وقتی شکستی به…

Share
Share