گروه فیدار

سنگدانه های آسفالت

استفاده از قیر در آسفالت متخلخل

استفاده از قیر در آسفالت متخلخل

استفاده از قیر در آسفالت متخلخل به‌طورکلی، لایه‌های سطح ماکادام پوشش داده‌شده روی جاده‌های با ترافیک سبک استفاده می‌شود. مخلوط‌های گرید باز به شکل گسترده در بریتانیا استفاده می‌شود، بخصوص در انگلستان، قبل از ظهور وسایل نقلیه تجاری سنگین. داشتن یک بافت باز یعنی این‌که آن‌ها برای آب در دسترس…

Share
مقدمه ای بر سنگدانه های مورد استفاده در آسفالت

مقدمه ای بر سنگدانه های مورد استفاده در آسفالت

مقدمه ای بر سنگدانه های مورد استفاده در آسفالت غالباً بری تولید آسفالت قیر را با سنگ‌دانه‌ها مخلوط می‌کنند. بنابراین برای اینکه عملکرد آسفالت مشخص شود فهم این موضوع که سنگ‌دانه‌ها چگونه عمل می‌کنند مهم است.  منابع و انواع سنگ در درجه اول آسفالت شامل سنگ‌دانه‌ها است. خواص سنگ‌دانه‌ها که…

Share
Share