گروه فیدار

کیفیت قیر و فناوری تولید آن درگذشته و حال-بخش سوم

کیفیت قیر و فناوری تولید آن درگذشته و حال-بخش سوم

کیفیت قیر و فناوری تولید آن درگذشته و حال-بخش سوم

کیفیت قیر و فناوری تولید آن درگذشته و حال-بخش سوم

عملکرد مناسب قیر از نوع خوراک و شرایط حاکم بر فرآیند تولید سرچشمه می‌گیرد. قیر با عملکرد مناسب با برقراری تعادل در مشخصات زیر تولید می‌شود:

  • تعادل در توزیع وزن مولکولی

  • تعادل در ترکیب‌بندی شیمیایی

  • تعادل در خصوصیات فیزیکی

در مورد مشخصات قیر تولیدشده از هر نوع خوراک نفت خام باید گفت که در داخل محدوده توجیهی Qualagon قرار نگرفته بلکه با تغییر در شرایط فرآیند به درون این محدوده آورده می‌شوند. به‌هرحال این محدوده به‌عنوان شاخص عبور / شکست مورداستفاده قرار نمی‌گیرد.

طبق مفهوم مشخصات برنامه تحقیقاتی بزرگراه‌های استراتژیک (SHRP)، این ویژگی‌ها باید بر مبنای یک مجموعه‌ای از روابط معتبر بین خواص قیر، خواص مخلوط و عوامل مؤثر بر عملکرد آسفالت باشد که پاسخی قابل‌قبول در برابر تغییرات در زمان ساخت و پیرشدگی در طول زمان سرویس ایجاد کند. مشخصات SHRP در جدول شماره 1 ارائه‌شده است. گزارش‌شده که حساسیت رطوبتی و چسبندگی می‌تواند توسط تبیین محدوده استحکام پیوند ذرات قیر در آزمون Blister کنترل شود. شکست خستگی نیز از طریق تعیین محدوده در آزمون پرتو خمشی مکرر کنترل می‌شود. جزئیات هر دو آزمون در مشخصات SHRP داده‌شده است.

خلاصه‌ای از این مشخصات شامل موارد زیر است:

  • میانگین دمای بیشینه آسفالت در طول 7 روز

  • حداقل دمای طراحی روسازی

  • نقطه اشتعال

  • بیشترین ویسکوزیته در دمای 135 درجه سانتی‌گراد

  • برشی پویا (G* Sin δ)

  • آزمون RTFOT باقیمانده

  • از دست دادن جرم

کیفیت قیر و فناوری تولید آن

جدول 1    مشخصات بایندر طبق SHRP

رابطه بین ترکیب‌بندی قیر و عملکرد آن به‌صورت یک ماده ویسکوالاستیک است و بسته به زمان بارگذاری و درجه حرارت، رفتاری از صرفاً ویسکوز تا رفتار الاستیک را از خود نشان می‌دهد؛ بنابراین ویسکوزیته قیر آسفالت نقش بسیار مهمی در طول ساخت جاده‌های قیری و عملکرد آتی آن‌ها ایفا می‌کند. در طول اختلاط و فشرده‌سازی مخلوط قیر در دمای سرویس بالا، مشخصات آن از طریق مدول سختی بیان می‌شود. عملکرد میدانی قیر بیش‌تر به ترکیب‌بندی شیمیایی آن و غلظت آسفالتن و واکس موجود در آن بستگی دارد.


برای مشاهده ادامه مطالب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید:

کیفیت قیر و فناوری تولید آن درگذشته و حال-بخش چهارم


برای مشاهده اولین مطلب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید: 

کیفیت قیر و فناوری تولید آن درگذشته و حال

5/5 - (10 امتیاز)
Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Share