پلیمرهای اصلاح‌کننده قیر، پیشرفت‌ها و چالش‌ها

پلیمرهای اصلاح‌کننده قیر، پیشرفت‌ها و چالش‌ها چکیده: در این مقاله پیشرفت‌ها و چالش‌ها در حوزه اصلاح قیر به‌وسیله پلیمرها جهت به‌کارگیری در ساخت آسفالت و روسازی جاده‌ها در طول 40 سال گذشته موردبررسی و بازبینی قرارگرفته و تاریخچه اصلاح پلیمری قیر به ترتیب زمانی شرح داده‌شده است. در این مقاله به … ادامه خواندن پلیمرهای اصلاح‌کننده قیر، پیشرفت‌ها و چالش‌ها