پلیمرهای اصلاح‌کننده قیر، پیشرفت‌ها و چالش‌ها-بخش دهم

پلیمرهای اصلاح‌کننده قیر، پیشرفت‌ها و چالش‌ها-بخش دهم استفاده از کانی های رس آب گریز در قیر اصلاح شده پلیمری کانی‌های رسی آب‌گریز هم در قیر پایه و هم در قیر اصلاح‌شده پلیمری (PMB) مورداستفاده قرار می‌گیرد. استفاده از این کانی‌های رسی در قیر اصلاح‌شده پلیمری به‌طورکلی برای کسب دو هدف … ادامه خواندن پلیمرهای اصلاح‌کننده قیر، پیشرفت‌ها و چالش‌ها-بخش دهم