گروه فیدار

راهنمای جامع قیر، بخش سی و هشتم، آزمون‌های کوالاگون و معیارهای آن

راهنمای جامع قیر، بخش سی و هشتم، آزمون‌های کوالاگون و معیارهای آن

راهنمای جامع قیر، بخش سی و هشتم، آزمون‌های کوالاگون و معیارهای آن

راهنمای جامع قیر، بخش سی و هشتم، آزمون‌های کوالاگون و معیارهای آن

بامطالعه رابطه بین عملکرد میدانی و خصوصیات قیرهای آزمایشگاهی و تجاری، محققان شرکت شل آزمون آزمایشگاهی را برای ارزیابی کیفیت قیر ابداع و توسعه دادند. مجموعه این تست‌ها شامل 6 آزمون مرتبط با قیر و 3 آزمون مربوط به آسفالت است. برای سهولت ارزیابی، این نتایج 9 گانه به شکل یک‌چند ضلعی منظم به نام کوالاگون قیر ارائه‌شده که در شکل شماره 7-5 به تصویر کشیده شده است.

آزمون‌هایی در کوالاگون وجود دارد که جدا از رئولوژی، سه عنصر مهم عملکردی زیر را پوشش می‌دهد:

  • انسجام_ شکل‌پذیری در دمای پایین (مشاهده بخش 5-5-2)
  • چسبندگی_ آزمون مارشال باقی‌مانده
  • دوام
  • آزمون RTFOT (پایداری اکسیداسیون)
  • نقطه‌جوش واقعی_ کروماتوگرافی گاز_ مایع
  • آزمون تراوش قطره (همگنی)
  • آزمایش‌های میدانی (پایداری اکسیداسیون)


شکل 5-7    کوالاگون قیر گرید نفوذی (Van Gooswilligen و همکاران 1989)

در آزمون کوالاگون ویژگی‌های چسبندگی قیر توسط تست مارشال و مارشال باقیمانده ارزیابی می‌شود. در این تست، تعداد هشت نمونه مارشال با استفاده از قیر و سنگدانه های دانه‌بندی شده تهیه می‌شود. این هشت نمونه به دو گروه چهارتایی تقسیم‌شده به‌طوری‌که میانگین فضای خالی هر دو گروه برابر باشد.

در ابتدا یک گروه چهارتایی را بلافاصله با استفاده از تست مارشال استاندارد مورد ارزیابی قرار داده و گروه چهارتایی بعدی را در حمام آب صفرتا یک درجه سانتی‌گراد به‌منظور اشباع شدن قرار داده تا جای ممکن فضاهای خالی و حفرات این نمونه‌ها توسط آب پر شود. متعاقباً این نمونه‌ها را به مدت 48 ساعت در حمام آب 60 درجه سانتی‌گراد قرار می‌دهیم. پس‌ازآن پایداری مارشال این گروه چهارتایی را تبیین می‌کنیم. نسبت پایداری مارشال نمونه‌های گروه دوم به پایداری مارشال نمونه‌های گروه اول را پایداری مارشال باقیمانده می‌نامند.

اگرچه پراکندگی نسبتاً گسترده در مقادیر پایداری و قابلیت تکرارپذیری کم از موارد طبیعی و ذاتی آزمون مارشال است، مشخص‌شده است که محاسبه نسبی نتایج به‌دست‌آمده نسبت به نتایج حاصل از روش‌های استاندارد، اختلاف بین نتایج حاصل از آزمایش‌های مختلف را کاهش می‌دهد.

پایداری اکسیداسیون قیر طبق آزمون‌های میدانی بر روی کوالاگون به‌صورت درصد نفوذپذیری باقیمانده و افزایش نقطه نرمی رسم شده است.

قیرهای باکیفیت دارای خصوصیاتی در منطقه ترجیحی کوالاگون هستند این بدین معنا نیست که قیر خارج از این محدوده الزاماً قیر ضعیفی بوده و دارای کیفیت پایین باشد. محدوده‌های کوالاگون دارای معیارهای قبول یا مردود نبوده و کل تصویر باید با دقت تفسیر و قضاوت شود. به همین دلیل، کوالاگون برای بررسی اهداف مشخص مناسب نبوده ولی یک ابزار ارزیابی بسیار ارزشمند برای پیش‌بینی عملکرد مخلوط در زمان سرویس است.


برای مشاهده ادامه مطلب برروی لینک زیر کلیک کنید:


برای مشاهده اولین مطلب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید:

Rate this post
Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Share