استفاده از آسفالت برای پوشش باند فرودگاه-بخش بیستم

استفاده از آسفالت برای پوشش باند فرودگاه-بخش بیستم حرکت به سمت به‌کارگیری آسفالت مبتنی بر عملکرد همان‌طور که در بخش‌های قبلی در مورد آن بحث شد، تعدادی نمونه آسفالت سازگار برای فرودگاه با ساخت مناسب و سطح بالای ایمنی وجود دارد که به‌صورت میدانی آن‌طور که انتظار می‌رود به کار … ادامه خواندن استفاده از آسفالت برای پوشش باند فرودگاه-بخش بیستم